Upute i cjenik izdavanja dokumenata

1. DUPLIKAT/PRIJEPIS SVJEDODŽBI

Škola izrađuje original svjedodžbi samo za svoje učenike i ne posjeduje u arhivi originale ili preslike svjedodžbi.

Duplikate svjedodžbe Škola izdaje samo u slučaju ako je originalna svjedodžba izgubljena ili uništena jer istodobno ne smiju postojati dva originala dokumenta.

Obrascem Zahtjeva u prilogu može se zatražiti izdavanje duplikata svjedodžbe. U tom slučaju Škola ponovno izrađuje dokument (duplikat svjedodžbe) prema podacima iz matične knjige učenika.

2. POTVRDA O ŠKOLOVANJU

Potvrde o školovanju su potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija te se izdaju u skladu s podacima iz službene evidencije. Takve su potvrde javne isprave.

Pri podnošenju Zahtjeva (u prilogu) za izdavanje potvrde o školovanju važno je navesti svrhu za koju se potvrda izdaje.

3. NAČIN I UVJETI IZDAVANJA DUPLIKATA/PRIJEPISA SVJEDODŽBI I POTVRDE O ŠKOLOVANJU

Na temelju Odluke Školskog odbora od 05. listopada 2023. izrada duplikata/prijepisa svjedodžbi naplaćuje se 15,00 EUR po razrednoj svjedodžbi i 20,00 EUR po završnoj svjedodžbi.

Izdavanje potvrde o školovanju naplaćuje se 15,00 EUR.

 POSTUPAK ZA IZRADU DUPLIKATA/PRIJEPISA SVJEDODŽBE

  1. Popuniti čitljivo i u cijelosti Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe
  2. Uplatiti na žiro račun Škole IBAN: HR72 23400091100062062 odgovarajući iznos ovisno o broju dokumenata za koje se traži duplikat/prijepis (priložiti kopiju uplate uz zahtjev).
  3. Dostaviti Zahtjev uz kopiju uplate u referadu Škole u uredovno radno vrijeme za stranke 11:00 – 14:00 sati) ili putem e-maila isvear@ssivanic.hr

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09., 110/21.) duplikat/prijepis svjedodžbe/ potvrda o školovanju se izdaje najkasnije u roku od 15 dana, računajući od dana podnošenja potpuno ispunjenog Zahtjeva i obavljene uplate specificirane u postupku izrade duplikata/prijepisa/ potvrde o školovanju.

Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili doći po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju osobi koja će zatražiti i podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć.

Duplikate svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

ZAHTJEV ZA PROVJERU VJERODOSTOJNOSTI SVJEDODŽBE

Odlukom Školskog odbora od. 05. listopada 2023. provjera vjerodostojnosti svjedodžbe naplaćuje se 15,00 EUR po svjedodžbi.

Uplatiti na žiro račun Škole IBAN: HR72 23400091100062062 odgovarajući iznos ovisno o broju svjedodžbi za koje se traži provjera vjerodostojnosti.

Skip to content